Strona Główna Strona Główna
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
 

Na mocy porozumienia decyzja nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi podpisano porozumienia:

  Porozumienie nr 1 w sprawie podejmowania działań promocyjnych dotyczących popularyzowania wśród młodzieży zainteresowania zawodową służbą wojskową oraz promocji Narodowych Sił Rezerwowych, pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnień w Będzinie a Zespołem Szkół Ogólnokształczących i Technicznych w Czeladzi.
Porozumienie nr 2 w sprawie podejmowania działań promocyjnych dotyczących popularyzowania wśród młodzieży zainteresowania zawodową służbą wojskową oraz promocji Narodowych Sił Rezerwowych, pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnień w Będzinie a Zespołem Szkół Ogólnokształczących nr 14 w Sosnowcu.
Porozumienie nr 3 w sprawie podejmowania działań promocyjnych dotyczących popularyzowania wśród młodzieży zainteresowania zawodową służbą wojskową oraz promocji Narodowych Sił Rezerwowych, pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnień w Będzinie a Związkiem Weteranów i Rezerwistów WP im. gen.  Franciszka  Gągora  koło w Dąbrowie Górniczej
Porozumienie nr 4 w sprawie podejmowania działań promocyjnych dotyczących popularyzowania wśród młodzieży zainteresowania zawodową służbą wojskową oraz promocji Narodowych Sił Rezerwowych, pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnień w Będzinie a Zespołem Szkół im. prof. Romana Gostowskiego w Łazach
Porozumienie nr 5 w sprawie podejmowania działań promocyjnych dotyczących popularyzowania wśród młodzieży zainteresowania zawodową służbą wojskową oraz promocji Narodowych Sił Rezerwowych, pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnień w Będzinie a Zespołem Szkół w Pilicy
Porozumienie nr 6 w sprawie podejmowania działań promocyjnych dotyczących popularyzowania wśród młodzieży zainteresowania zawodową służbą wojskową oraz promocji Narodowych Sił Rezerwowych, pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnień w Będzinie a Wyższą Szkołą Biznesu w Gąbrowie Górniczej
Porozumienie nr 7 w sprawie podejmowania działań promocyjnych dotyczących popularyzowania wśród młodzieży zainteresowania zawodową służbą wojskową oraz promocji Narodowych Sił Rezerwowych, pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnień w Będzinie a Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2: III Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej
Porozumienie nr 8 w sprawie podejmowania działań promocyjnych dotyczących popularyzowania wśród młodzieży zainteresowania zawodową służbą wojskową oraz promocji Narodowych Sił Rezerwowych, pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnień w Będzinie a Muzeum Miejskim "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej