Strona Główna Strona Główna
Zadania
 

1.   Wojskowy Komendant Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

2.   Wojskowy komendant uzupełnień wykonuje w szczególności zadania z zakresu:

 • zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • administrowania rezerwami osobowymi;
 • świadczeń na rzecz obrony;
 • współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
 • rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
 • udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
 • promocji obronności i służby wojskowej.

3.   Strukturę organizacyjną wojskowej komendy uzupełnień tworzą wydziały:

 • planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami;
 • rekrutacji.

4.   Do kierowniczych stanowisk wojskowej komendy uzupełnień należą:

 • wojskowy komendant uzupełnień;
 • szef wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami - zastępca wojskowego komendanta uzupełnień;
 • szef wydziału rekrutacji.

5.   Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie realizuje powyższe zadania dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: będzińskiego i zawierciańskiego oraz miast: Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec
 
Podstawa:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2010r., nr 41, poz. 242)