Strona Główna Strona Główna
Szeregowy
 

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych można powołać:
  • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub straszego szeregowego (starszego marynarza)

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.